Publikacje

Andrzej Drzycimski

Westerplatte. Misja specjalna,
oprac. H. Kościelecka, liczne zdjęcia, wykaz westerplatczyków, Oficyna Gdańska, Gdańsk 2015, s. 160;

 

wersja angielska:
Westerplatte. Special mission,
Oficyna Gdańska,
Gdańsk 2015, s. 160.

Andrzej Drzycimski

Westerplatte,
t. 1
Reduta w budowie 1926-1939,

t. 2 Reduta wojenna 1939,

Fundacja Gdańska, Gdańsk 2014,
t. 1, s. 368 i wkładka z 90 zdjęciami,
t. 2. s. 448 i wkładka z 95 zdjęciami;

Andrzej Drzycimski, Janusz Górski Reduta Westerplatte,
album fotograficzny, Oficyna Gdańska, Gdańsk 2014, s. 114;

 

wersja angielska:

The Redoubt Westerplatte,

Fundacja Gdańska, Muzeum II Wojny Światowej, Gdańsk 2016;

 

wersja niemiecka:

Festung Westerplatte,

Fundacja Gdańska, Muzeum II Wojny Światowej, Gdańsk 2016;

Andrzej Drzycimski

Westerplatte 1939. Historia i legenda. Przed szturmem,
Fundacja Gdańska,
Wydawnictwo Słowo/Obraz/Terytoria, Gdańsk 2009, s. 204;

Piotr Adamowicz,
Andrzej Drzycimski,
Adam Kinaszewski

Gdańsk według Lecha Wałęsy,
Urząd Miejski w Gdańsku,
Gdańsk 2008, s. 128;

Andrzej Drzycimski (red.)
Public relations – elementy
wiedzy i praktyka
,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i  Prawa im. Heleny Chodkowskiej,
Warszawa 2006, s. 326;

Andrzej Drzycimski z zespołem Komunikatorzy.
Wpływ, wrażenie, wizerunek
,
praca zbiorowa
pod red. A. Drzycimskiego,
Oficyna Wydawnicza
Branta 2000, s. 404;

Andrzej Drzycimski wraz z zespołem Sztuka kształtowania wizerunku, Business Press,
Warszawa 1997, s. 332;

Przez płot. Wałęsa w karykaturze. Zebrał, oprac. i wstępem opatrzył Andrzej Drzycimski
Oficyna Wydawnicza AIDA,
Gdańsk 1990, s. 208;

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Lech Wałęsa. Kalendarium
,
pod red.
A. Drzycimskiego,
Biuro Prasowe Prezydenta,
cz. 1, Warszawa 1992, s. 121,
cz. 2, Warszawa 1993, s. 138.

Andrzej Ajnenkiel,
Andrzej Drzycimski,
Janina Paradowska
Prezydenci Polski,
pod red. naukową
A. Ajnenkiela, Wydawnictwo Sejmowe,
Warszawa 1990, s. 200;

Jeden drugiego brzemiona noście.
III pielgrzymka Jana Pawła II
do Ojczyzny: Gdynia - Gdańsk
(dokumentacja i reportaże).
Redakcja:
A. Drzycimski,
G. Fortuna, ks. Z. Bryk,

Kuria Biskupia Gdańska,
Gdańsk 1988, s. 464;

Andrzej Drzycimski,
Marek Lehnert
Osiem dni w Polsce
(druga pielgrzymka Jana Pawła II
do Polski), Editions Spotkania,
Paryż 1984, s.144;

Zapis wydarzeń.
Gdańsk – sierpień 1980. Dokumenty.
Zebrali i oprac. Andrzej Drzycimski i Tadeusz Skutnik.
Przygotowano na podstawie materiałów archiwalnych NSZZ „Solidarność” Region Gdańsk. Archiwum Solidarności,
seria: Dokumenty, Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA, Warszawa 1999, s. 536;

Zapis rokowań gdańskich,
Sierpień 1980.

Zebrali i opracowali:
Andrzej Drzycimski i Tadeusz Skutnik (materiały z nagrań strajkowych), Editions Spotkania,
Paryż [1986], s. 440;

 

poszerzone wydanie krajowe:  Gdańsk, Sierpień 80. Rozmowy
(ze wstępem Lecha Wałęsy),
Oficyna Wydawnicza AIDA,
Gdańsk 1990, s. 448;

Lech Wałęsa (praca zbiorowa), Wydawnictwo Morskie,
Gdańsk 1990, s. 362
(
Andrzej Drzycimski,
Droga do świata, s. 233-284);

Wałęsa (praca zbiorowa), Wydawnictwo Morskie,
Gdańsk 1981, s. 192
(Andrzej Drzycimski,
Wzrastanie,
s. 55-94);

 

wydania w kilkunastu krajach, m.in.: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Niemcy,  Włochy, Szwecja, Japonia, Finlandia;

Edward Niesobski
i Jadwiga Pfeiferówna

Dziennik harcerza i "Szarotki"(1939-1944).

Przygotował do druku, wstępem
i komentarzem opatrzył
Andrzej Drzycimski,
Ossolineum, Gdańsk 1986, s. 432 (nagroda „Polityki” 1987),

 

fragment Dziennika zamieszczono
w zbiorowej międzynarodowej antologii:
We were young and at war.
The first hand story of young lives lived and lost in World War II
,
oprac. Sarah Wallis,
Svetlana Palmer,
Wydawnictwo Collins,
Londyn 2009, s. 5-26;

Andrzej Drzycimski

Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1920-1933, Ossolineum, Gdańsk 1978, s. 368 (skrócona wersja rozprawy doktorskiej);

Jan Mur

Dziennik internowanego.
Grudzień 1981 - grudzień 1982
,
(wspólny pseudonim
Andrzeja Drzycimskiego i Adama Kinaszewskiego),
Biblioteka "Kultury", t. 405,
Instytut Literacki, Paryż 1985, s. 200;

 

wydanie amerykańskie:

A prisoner martial law. Poland: 1981-1982,
Harcourt Brace Jovanovich, Publishers, San Diego, New York,
Londyn,1984, s. 311;

 

wydanie japońskie [?];

 

poszerzone wydanie krajowe:

Dziennik internowanego.
Grudzień 1981 - grudzień 1982
,
Modem i Polski Dom Wydawniczy, Gdańsk - Warszawa 1989, s. 266;

Dziennik internowanego.
Grudzień 1981 - grudzień 1982
, wydawnictwo poszerzone,
uzupełnione, z wykazem internowanych
i płytą z oryginalnymi nagraniami pieśni śpiewanych w obozie w Strzebielinku
z lipca/sierpnia 1982 roku,
Oficyna Gdańska 2014, s. 416;

Lech Wałęsa: Un chemin d`espoir, autobiographie.
Współpraca:
Jan Mur (Andrzej Drzycimski
i Adam Kinaszewski)
, Editions Fayard,
Paris 1987, s. 606;

 

wydania w kilkudziesięciu krajach we wszystkich podstawowych językach świata, m.in.:

A way of hope, Henry Holt and Company,
New York 1987;

Ein Weg der Hoffnung, Paul Zsolnay,
Wien/Hamburg 1987;

Un camino de esperenza, Editiones B, S.A., Barcelona 1987;

A path of hope, Pan Books, London 1988;

bułgarskie, Sofia 1992;

japońskie [?];

włoskie [?];

szwedzkie [?];

inne nieznane?

 

wydania krajowe:

Lech Wałęsa: Droga nadziei:

Oficyna Wydawnicza Rytm,
Warszawa 1989, t. I, s. 230 i t. II, s. 284;

Wydawnictwo Znak,
Kraków 1989 i 2006, s. 386 i s. 473;

Andrzej Drzycimski

"Solidarność" z wizytą we Włoszech, (dziennik oraz dokumentacja prasowa
i zdjęciowa wizyty "Solidarności"
we Włoszech i Watykanie), "Przegląd",
nr 7, pismo Wydawnictwa
im. Konstytucji 3 Maja,
Warszawa 1981, s.170;

Andrzej Drzycimski,
Stanisława Górnikiewicz

Wojna zaczęła się na Westerplatte (album dokumentalnych zdjęć),

Krajowa Agencja Wydawnicza,

Gdańsk 1979, s. 288, w tym 315 zdjęć;

 

wydanie niemieckie:
D
er zweite Weltkrieg begann
auf Westerplatte
,
Gdańsk 1980, s. 46 + 315 zdjęć;

 

poszerzone drugie wydanie polskie, Gdańsk 1989, s. 354, w tym 348 zdjęć;