Działalność

Nagrody i odznaczenia

2012 - Krzyż Wolności i Solidarności

1991 - Ordre National du Mérite le Président de la0 République Française
            [Narodowy Order Zasługi Prezydenta Republiki Francuskiej]

2017 - Odznaka Honorowa „Działacza opozycji antykomunistycznej
            lub osoby represjonowanej z powodów politycznych”

2015 - Laureat Nagrody Głównej im. Witolda Hulewicza „za 35 lat życia poświęconych
            upamiętnieniu epopei Westerplatte”

2015 - Medal Świętego Wojciecha w uznaniu wybitnych zasług dla Miasta Gdańska
            przyznany przez Radę Miasta Gdańska.

2015 - Medal „De nihilo nihil fit” marszałka Województwa Pomorskiego, „za całokształt
            dorobku naukowego i wkład w rozwój naszej wiedzy z zakresu historii najnowszej”

2015 - Medal Prezydenta Miasta Gdańska „w dowód uznania i szacunku za długoletnią
            działalność dydaktyczną i naukową, za liczne publikacje na rzecz kształtowania,
            rozwijania i podtrzymywania świadomości historycznej oraz za działalność
            społeczną”.

2015 - Medal Jana Heweliusza Muzeum Historycznego Miasta Gdańska

2015 - Złota Odznaka „Zasłużony w historii Miasta Gdańska” przyznana
            przez Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk”, „za wybitne zasługi dla Gdańska”.

2010 - Medal „Pro Memoria” Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
            „za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce
            o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu”

1991 - Nagroda przewodniczącego Komitetu Radia i Telewizji za twórczość radiową

1987 - Nagroda „Polityki” za książkę Dziennik harcerza i „Szarotki”

1981 - Laureat nagrody dziennikarskiej im. Włodzimierza Pietrzaka za publicystykę
            społeczną, zwłaszcza związaną z narodzinami i działalnością NSZZ „Solidarność”

1977 - Zespołowa nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka w ramach redakcji
            „Wrocławski Tygodnik Katolików” [„WTK”]

1964 - Nagroda Zarządu Głównego AZS za działalność sportową i społeczną.

 

Działalność społeczna

2008-2012 - członek Rady Forum Dialogu Gdański Areopag powołanego
                      przez metropolitę gdańskiego

2007-2008 - wiceprzewodniczący Komisji Historycznej Archidiecezji Gdańskiej
                      ds. zbadania współpracy duchowieństwa ze służbami bezpieczeństwa

od 2002     - członek Kapituły Nagrody TOTUS Konferencji Episkopatu Polski w kategorii
                      „TOTUS medialny dla upamiętnienia bp. Jana Chrapka oraz jego roli
                      w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach”

od 2001     - konsultor Rady ds. Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski

1995-2005 - prezes Fundacji św. Wojciecha, Gniezno (założyciel)

od 1990     - Lions Club Neptun Gdańsk (jeden z pierwszych LC w Polsce, współzałożyciel)

1981           - internowanie: 13 grudnia 1981-9 lipca 1982 w Ośrodku Odosobnienia
                      w Strzebielinku koło Wejherowa

1980-1990 - NSZZ „Solidarność” (członkostwo, udział w strajkach: sierpień’80 oraz maj
                      i sierpień’88,  podróże (1980-81) po Polsce i zagraniczne z przewodniczącym
                      NSZZ „S”:  Watykan, Włochy, Japonia i Francja)

1976-1990 - Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

1969-1981 - Stowarzyszenie PAX

1960-1965 - AZS Toruń, sekcja wioślarska

1957-1963 - Związek Harcerstwa Polskiego (m.in. drużynowy i szczepowy 21 DH ZHP
                      przy IV LO w Toruniu, komendant Nieobozowej Akcji Letniej Toruń’62)

 

 

 

 

Najnowsze publikacje:

Dziennik internowanego

Grudzień 1981 - grudzień 1982

Westerplatte

Misja specjalna