Jestem autorem i współautorem kilkunastu książek z zakresu historii najnowszej, drugiej wojny światowej, biografistyki, "Solidarności", Lecha Wałęsy, pielgrzymek papieskich do Polski i komunikacji społecznej.
Inicjatorem i wydawcą źródeł dotyczących drugiej wojny światowej ("Wojna zaczęła się na Westerplatte" - trzykrotnie wznawiana dokumentacja fotograficzna, w tym wydanie w języku niemieckim, "Dziennik Szarotki i harcerza" - nagroda Polityki, 1986), "Solidarności" ("Gdańsk. Sierpień'80" - dwa tomy: Rozmowy i Dokumenty, tom I wydany także we Francji, "Dziennik internowanego" - wydany również przez paryską Kulturę, tłumaczony, m.in. w Stanach Zjednoczonych AP i Japonii) i pielgrzymek papieskich ("Osiem dni w Polsce" - wydana we Francji, "Jeden drugiego brzemiona noście"). Autor i współautor, m.in.: "Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1920-1933", "Mjr Henryk Sucharski", "Wałęsa" i "Lech Wałęsa" - wielokrotne wznowienia, tłumaczenia na podstawowe języki świata. "Lech Wałęsa, Droga nadziei - autobiografia" - pierwsze wydanie w języku francuskim, tłumaczenia na kilkanaście języków, "Prezydenci Polski" (1990). Satysfakcję przynoszą mi dwie książki z zakresu komunikacji społecznej: "Sztuka kształtowania wizerunku" (1997) i "Komunikatorzy. Wpływ, wrażenie, wizerunek"(2000), w których występuję w podwójnej roli autora i organizatora tych przedsięwzięć.

Współpraca przy dokumentalnych filmach dla TVP i telewizji Republiki Południowej Afryki dotyczących Wałęsy, stanu wojennego i pierwszych prezydenckich wyborów powszechnych (1990) dała mi nowe doświadczenia medialne.

W ramach Fundacji św. Wojciecha wydałem albumu fotograficznego Adama Bujaka ze wstępem prof. dr. Adama Labudy "Porta regia - Drzwi Gnieźnieńskie" - nagroda za najpiękniejszą książkę roku 1998 i "Wojciechowa Europa" (2000). Fundacja wsparła finasowo Tyniec Wydawnictwa Benedyktynów przy publikacji źródeł pt. "W kręgu żywotów Świętego Wojciecha" (1997), Centrum Dominikańskiego św. Jacka w Gdańsku przy wydaniach książek "W cieniu klasztoru dominikanów w Gdańsku"(2002) i "Dominikanie. Gdańsk - Polska - Europa" (2003) oraz Wydawnictwa Orlęta przy publikacji albumu "Poczet Arcybiskupi Gnieźnieńskich Prymasów Polski"(2003).

Wydawnictwa książkowe

1. Andrzej Drzycimski, Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1920-1933
Ossolineum, Gdańsk 1978, s.368 (skrócona wersja rozprawy doktorskiej);

2. Andrzej Drzycimski, Stanisława Górnikiewicz, Wojna zaczęła się na Westerplatte (album dokumentalnych zdjęć),
KAW, Gdańsk 1979, s.288, w tym 315 zdjęć;
- wydanie niemieckie: Der zweite Weltkrieg begann auf Westerplatte, Ossolineum, Gdańsk 1980, s. 46 + 315 zdjęć;
- poszerzone drugie wydanie polskie, Ossolineum, Gdańsk 1989, s.354, w tym 348 zdjęć;

3. Andrzej Drzycimski, Major Henryk Sucharski
Ossolineum, Gdańsk 1990, s. 234;

4. Edward Niesobski i Jadwiga Pfeiferówna, Dziennik harcerza i "Szarotki"(1939-1944)
Przygotował do druku, wstępem i komentarzem opatrzył A.Drzycimski,
Ossolineum, Gdańsk 1986, s.432 (nagroda "Polityki" 1987);

5. Andrzej Drzycimski, "Solidarność" z wizytą we Włoszech, (dziennik oraz dokumentacja prasowa i zdjęciowa wizyty "Solidarności" we Włoszech i Watykanie),
"Przegląd", nr 7, pismo Wydawnictwa im. Konstytucji 3 Maja, Warszawa 1981, s.170;

6. Wałęsa (praca zbiorowa)
Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1981, s.192 (A.Drzycimski, Wzrastanie, s.55-94);
- wydania w kilkunastu krajach, m.in.: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Szwecja, Japonia, Finlandia;

7. Lech Wałęsa (praca zbiorowa)
Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1990, s.362 (A.Drzycimski, Droga do świata, s.233-284);

8. Lech Wałęsa, Un chemin d`espoir, autobiographie. Współpraca: Jan Mur (A. Drzycimski i A.Kinaszewski), Editions Fayard, Paris 1987, s.606;
- wydania w kilkudziesięciu krajach we wszystkich podstawowych językach świata, m.in.:
- A way of hope, Henry Holt and Company, New York 1987;
- Ein Weg der Hoffnung, Paul Zsolnay, Wien/Hamburg 1987;
- Un camino de esperenza, Editiones B, S.A., Barcelona 1987;
- A path of hope, Pan Books, London 1988;
- bułgarskie, Sofia 1992;
- japońskie [?];
- włoskie [?];
- szwedzkie [?];
- wydania krajowe: Lech Wałęsa, Droga nadziei:
Oficyna Wydawnicza Rytm,Warszawa 1989, t. I, s.230 i t.II, s.284;
i Wydawnictwo Znak, Kraków 1989, s.386;

9. Zapis rokowań gdańskich, Sierpień 1980. Zebrali i opracowali: Andrzej Drzycimski i Tadeusz Skutnik (materiały z nagrań strajkowych),
Editions Spotkania, Paryż [1986], s.440;
- poszerzone wydanie krajowe: Andrzej Drzycimski, Tadeusz Skutnik, Gdańsk, Sierpień 80. Rozmowy (ze wstępem Lecha Wałęsy), Oficyna Wydawnicza AIDA, Gdańsk 1990, s.448;

10. Zapis wydarzeń. Gdańsk - sierpień 1980. Dokumenty. Zebrali i opracowali Andrzej Drzycimski i Tadeusz Skutnik. Przygotowano na podstawiie materiałów archiwalnych NSZZ "Solidarność" Region Gdańsk. Archiwum Solidarności, seria: Dokumenty,
Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA, Warszawa 1999, s. 536;

11. Jan Mur, Dziennik internowanego. Grudzień 1981 - grudzień 1982, (wspólny ps.: Andrzeja Drzycimskiego i Adama Kinaszewskiego), Biblioteka "Kultury", t. 405, Instytut Literacki, Paryż 1985, s.200;
- wydanie amerykańskie: Jan Mur, A prisoner martial law. Poland: 1981-1982, Harcourt Brace Jovanovich, Publishers, New York, 1984, s.311;
- japońskie [?];
- poszerzone wydanie krajowe: Jan Mur (Andrzej Drzycimski, Adam Kinaszewski), Dziennik internowanego, Modem i Polski Dom Wydawniczy, Gdańsk - Warszawa 1989, s.266;

12. Andrzej Drzycimski, Marek Lehnert, Osiem dni w Polsce (druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski), Editions Spotkania, Paryż 1984, s.144;

13. Jeden drugiego brzemiona noście. III pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny: Gdynia - Gdańsk (dokumentacja i reportaże). Redakcja: A.Drzycimski, G.Fortuna, ks.Z.Bryk, Kuria Biskupia Gdańska, Gdańsk 1988, s.464;

14. Andrzej Ajnenkiel, Andrzej Drzycimski, Janina Paradowska, Prezydenci Polski, pod red. naukową A.Ajnenkiela, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1990, s.200;

15. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa. Kalendarium. Pod red. A.Drzycimskiego, Biuro Prasowe Prezydenta, część I, Warszawa 1992, s. 121, część II, Warszawa 1993, s. 138.

16. Przez płot. Wałęsa w karykaturze. Zebrał, opracował i wstępem opatrzył Andrzej Drzycimski, Oficyna Wydawnicza AIDA, Gdańsk 1990, s.208;

17. Andrzej Drzycimski wraz z zespołem, Sztuka kształtowania wizerunku
Business Press, Warszawa 1997, s. 332;

18. Andrzej Drzycimski z zespołem, Komunikatorzy. Wpływ, wrażenie, wizerunek.
Praca zbiorowa pod red. A.Drzycimskiego, Oficyna Wydawnicza Branta 2000, s. 404;

Inne

1. Porta regia - Drzwi Gnieźnieńskie. Album fotograficzny A. Bujaka ze wstępem A. Labudy. Koncepcja i prowadzenie A. Drzycimski, Biblioteka Fundacji św. Wojciecha, Gniezno 1998 (I nagroda w konkursie na Najpiękniejszą Książkę 1998), trzy wersje językowe: polska, angielska i niemiecka;

2. Anna Kościelecka, Paweł Dzianisz, Wojciechowa Europa. Wstęp, koncepcja i redakcja naukowa Andrzej Drzycimski, Biblioteka Fundacji św. Wojciecha, Gniezno 2000, s. 160;

3. W cieniu klasztoru dominikanów pod redakcją A. Gołembnika
Wydawca: Klasztor oo. Dominikanów w Gdański i Fundacja Św. Wojciecha, Gdańsk 2002, s.158;

4. Aleksander Drygas, Sto lat CIBA w Polsce
Wydawca: AD Media Andrzej Drzycimski, Warszawa 1998, s. 160.

 

tel. kom. 602 108 009, e-mail: a.drzycimski@drzycimski.pl kontakt