Komunikujemy z sukcesem

Zespół doradców i specjalistów ds. komunikacji i kształtowania wizerunku, powstał jako inicjatywa osób, które mieszkając w różnych miastach Polski, od lat ze sobą współpracują.
Ideą powstania zespołu była pojawiająca się potrzeba pomocy organizacjom, w których bariery organizacyjne, socjologiczne, psychologiczne, etc. utrudniają poprawną komunikację i szkodzą procesom kształtowania ich pozytywnego wizerunku. Podejmując tą inicjatywę zaprosiłem do współpracy wielu znamienitych specjalistów. Potrzeba łączenia sił w zakresie wiedzy, doświadczenia i umiejętności w ramach jednego projektu wynika z faktu, iż problemy, jakie mają do rozwiązania firmy są coraz bardziej skomplikowane. Trudna sytuacja gospodarcza, walka z konkurencją, zapowiedź zmian związanych z obecnością Polski w Unii Europejskiej, wzrost wymagań wobec pracowników sprawiają, iż pojawiają się problemy związane z zarządzaniem procesem komunikacji oraz z kształtowaniem wizerunku firm. Poszukuje się doradców i specjalistów, którzy mają różnorodne doświadczenia kierowania tymi procesami. Wychodząc tym oczekiwaniom naprzeciw Komunikatorzy oferują unikalny alians wiedzy, praktyki, umiejętności i autorytetów.

Andrzej Drzycimski

Komunikować to znaczy wiedzieć jak powiedzieć coś
do wszystkich, adresując to do każdego z osobna.
I wiedzieć jak powiedzieć coś każdemu, mówiąc
jednocześnie do wszystkich.

KOMUNIKATORZY
Andrzej Drzycimski - szef zespołu

Gerald Abramczyk
Zofia Bolkowska
Jerzy Bralczyk
Beata Butwicka
Piotr Czarnowski
Lucyna Drzycimska-Dylewska
Beata Jasińska
Jacek Kujda
Gabriel Łasiński
Adam Maciejczyk
Rafał Nowak

KOMUNIKATORZY - zespół doradców i specjalistów realizuje projekty na rzecz organizacji w zakresie:

Pięć "K"
1. Komunikacji wewnętrznej
2. Komunikacji z otoczeniem
3. Kreacji wizerunku
4. Kontaktów z mediami
5. Komunikacji kryzysowej

Aby prawidłowo ocenić lub zaprojektować działania w tych zakresach należy dokonać analizy komunikacyjnej. Poprawna diagnoza stwarza warunki do usprawnienia procesów zarządzania zintegrowaną komunikacją w organizacji oraz do kształtowania określonego (pozytywnego) wewnętrznego wizerunku firmy i w jej otoczeniu zewnętrznym. proponujemy:

Etapy prac:
1. Wyznaczenie celu oraz grupy docelowej dla planowanych działań
2. Analiza stanu wyjściowego
3. Dobór, modernizacja (wzbogacenie) lub kreacja nowych narzędzi i kanałów komunikowania się firmy.

I. W zakresie komunikacji wewnętrznej analizowane są:
Schematy organizacyjne
Zasady komunikacji wewnątrz firmy
Instrumenty komunikacji wewnętrznej
Partnerzy społeczni, organizacje związkowe i inne kanały oraz źródła informacji, jeśli są w firmie
Logotyp i nazwa firmy. Postrzeganie i ocena.
" Badania społeczne (jeśli są wykonane nastąpi ich interpretacja na potrzeby oceny procesów komunikacyjnych, jeżeli nie ma badań zespół KOMUNIKATORÓW może je zaprojektować i wykonać).
Audyty komunikacyjne i audyty menedżerskie (zespół może przeprowadzić badania pracowników i menadżerów w zakresie barier komunikacyjnych występujących w firmach)
Wnioski z analizy stanu wyjściowego. W tym zakresie zespół projektuje i realizuje między innymi:

kompleksowe programy integracyjne dla pracowników
imprezy firmowe
wydawnictwa wewnętrzne (gazetki, raporty roczne, broszury informacyjne)
alternatywne formy komunikacji (Intranet) i Vortale internetowe jako narzędzie interaktywnej komunikacji w sytuacji, kiedy nadawcy i odbiorcy informacji znajdują się w rozproszonych lokalizacjach.

II. W zakresie komunikacji zewnętrznej:
Schemat komunikowania się na zewnątrz
Instrumenty komunikacji zewnętrznej
Kanały komunikacji
Pozycja rynkowa. Opisowa charakterystyka z dostępnych publicznych informacji.
Stopień akceptacji społecznej na podstawie dostępnych opinii
Charakterystyka polityki organizacji wobec otoczenia zewnętrznego.
Charakterystyka kontaktów z klientami instytucjonalnymi.
Logotyp i nazwa firmy. Postrzeganie i prezentacja

III. W zakresie kreacji wizerunku
Strategie kreacji wizerunku firmy w tym:

kreacja koncepcji silnej kultury i filozofii firmy
kreacja idei wizerunku wraz z zasadami i regułami jego stosowania
kreacja i wykonanie projektu graficznego wizerunku wraz z zasadami jego ekspozycji oraz zasadami i regułami ich stosowania
kreacja hasła wizerunkowego, sloganu firmowego, obietnicy reklamowej z zasadami i regułami ich stosowania, w tym w połączeniu z nazwą
kreacja materiałów firmowych

Badania wizerunkowe wybraną metodą: ankiety lub fokusy (jeśli są, nastąpi ich interpretacja na potrzeby oceny procesów komunikacyjnych, jeżeli nie ma badań zespół może je zaprojektować i wykonać).

IV. W zakresie kontaktów z mediami
Opracowana zostanie strategie współpracy z mediami w tym:

opis pozycji rynkowej organizacji na podstawie dostępnych w mediach informacji
lista mediów
imienna lista dziennikarzy
modele współpracy z wybranymi mediami
założenia i zasady współpracy z mediami
zarządzanie i zakup mediów
model monitoringu mediów
model pracy i utworzenie (jeśli nie ma) stanowiska rzecznika prasowego/public relations
przygotowanie planu spotkań i konferencji prasowych
przygotowanie standardów materiałów prasowych

V. W zakresie komunikacji kryzysowej
Opracowane zostaną sytuacje i procedury zidentyfikowane jako kryzysowe w tym:

sytuacji i procedur domniemanych jako sytuacje kryzysowe na podstawie wywiadu z pracownikami poszczególnych szczebli
procedury zarządzania komunikacja kryzysową
standardowe materiały kryzysowe do publikacji w mediach
utworzenie/powołanie sztabu kryzysowego
przygotowanie szkoleń z komunikacji kryzysowej
szkolenia medialne
przygotowanie materiałów kryzysowych do publikacji wewnętrznej i zewnętrznej

Na podstawie analizy stanu wyjściowego oraz dostępnych lub wykonanych badań następuje dobór, modernizacja lub kreacja narzędzi i kanałów komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej organizacji.

Zespół KOMUNIKATORÓW prowadzi również szkolenia oraz warsztaty dotyczące komunikacji wewnętrznej i komunikacji z otoczeniem.

KOMUNIKATORZY we współpracy z wyższymi uczelniami niepublicznymi, zajmującymi czołowe miejsca w rankingach przygotowują program i realizują proces edukacyjny w zakresie studiów podyplomowych dostosowanych do potrzeb danej organizacji. Absolwenci tych studiów otrzymują świadectwa Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

 

tel. kom. 602 108 009, e-mail: a.drzycimski@drzycimski.pl kontakt