280 Konferencja Episkopatu Polski, obradująca na Jasnej Górze w dniach od 30 listopada do 1 grudnia 1995 r., powołała Fundację św. Wojciecha, której siedzibę ustanowiła w Gnieźnie. Sądowa rejestracja Fundacji nastąpiła w styczniu 1997 r. W lutym tego roku, w tysiąlecie misji św. Wojciecha w Polsce, a w przededniu Wojciechowej pielgrzymki Jana Pawła II, Prymas Polski kardynał Józef Glemp zainaugurował działalność Fundacji św. Wojciecha. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Konferencja Episkopatu Polski poprzez każdorazowego Arcybiskupa Metropolitę Gnieźnieńskiego. Zarząd Fundacji kierowany jest przez Andrzeja Drzycimskiego.

Przedmowa "Wojciechowa Europa"

Fundacja stawia sobie za cele główne:

Podejmowanie prac i działań na rzecz rozwoju kultury chrześcijańskiej.

Wspieranie inicjatyw ukazujących znaczenie tysiąclecia zjazdu gnieźnieńskiego dla rozwoju idei jedności Europy, zwłaszcza środkowej i wschodniej.

Wspieranie prac podejmujących tematykę korzeni Europy a także ich roli w dziejach oraz we współczesnych przemianach Polski i Europy.

Upowszechnianie w kraju i zagranicą wiedzy o polskich dokonaniach w jednoczeniu Europy.

Fundacja zrealizowała takie projekty, jak:

Album fotograficzny "Porta regia - Drzwi Gnieźnieńskie" ze zdjęciami Adama Bujaka i ze wstępem prof. Adama Labudy. Doceniony on został przez jury XXXIX Konkursu "Najpiękniejsze Książki Raku 1998" Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, które przyznało tej pozycji pierwszą nagrodę w kategorii albumów;

Odlew-kopię romańskich Drzwi Gnieźnieńskich, drzwi św. Wojciecha, które stały się jednym z nieoficjalnych promocyjnych symboli obecności Polski w Europie;

Odlew Drzwi stanął w czerwcu 1997 r. w Gnieźnie podczas mszy koncelebrowanej przez Papieża, w obecności prezydentów: Czech, Niemiec, Węgier, Słowacji, Ukrainy i Polski oraz osobistego wysłannika prezydenta Rosji a także kilkudziesięciu kardynałów i biskupów z całego świata. Odlew Drzwi wystawiany był m.in.: w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Bydgoszczy, Toruniu, Berlinie, Hamburgu, uświetniając konferencje międzynarodowe i wydarzenia kulturalne;

Wspólną z Konsulatem Generalnym RP w Hamburgu i tamtejszą Katholische Akademie sesję naukową w Hamburgu z udziałem historyków, przedstawicieli świata kultury i polityków z Polski i Niemiec poświęconą ideom jednoczeniowym Europy;

Wsparcie budowy Pomnika św. Wojciecha, który stanął w Gnieźnie, w pierwszej stolicy państwa Polskiego;

Utworzenie własnej serii publikacji wydawniczych;

Wsparcie inicjatyw badawczych i edytorskich związanych ze św. Wojciechem.


Biblioteka Fundacji

W ramach serii Biblioteka Fundacji wydany został albumu fotograficznego Adama Bujaka ze wstępem prof. dr. Adama Labudy "Porta regia - Drzwi Gnieźnieńskie" - nagroda za najpiękniejszą książkę roku 1998 i "Wojciechowa Europa" (2000). Fundacja wsparła finansowo Tyniec Wydawnictwa Benedyktynów przy publikacji źródeł pt. "W kręgu żywotów Świętego Wojciecha" (1997), Centrum Dominikańskie św. Jacka w Gdańsku przy wydaniach książek "W cieniu klasztoru dominikanów w Gdańsku"(2002) i "Dominikanie. Gdańsk - Polska - Europa" (2003) oraz Wydawnictwo Orlęta przy publikacji albumu "Poczet Arcybiskupi Gnieźnieńskich Prymasów Polski"(2003).


Wszelkie prace wykonywane przez członków Fundacji mają charakter społeczny.
Działalność opiera się natomiast na funduszach, które są przekazywane przez instytucje i osoby prywatne na określone w statucie cele. Donatorzy, którzy wpłacą na rzecz Fundacji św. Wojciecha jednorazowo lub łącznie co najmniej kwotę w wysokości 50 tys. zł otrzymują tytuł:

HONOROWY DONATOR ŚWIĘTEGO WOJCIECHA

Dotychczas Fundacja przyznała trzy takie tytuły.

 

tel. kom. 602 108 009, e-mail: a.drzycimski@drzycimski.pl kontakt