Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa (dawna Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu) w Warszawie (www.wszim.edu.pl)
Od 1997 roku prowadzę zajęcia z komunikacji społecznej dla słuchaczy studium podyplomowego Marketingu Politycznego i Medialnego, którego jestem pomysłodawcą i szefem oraz kierownikiem Zakładu Komunikacji i Public Relations. Od pierwszego roku pracy jestem członkiem Senatu tej uczelni.

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni (www.wsaib.pl)
Jestem członkiem Senatu tej uczelni, jak również prorektorem ds. komunikacji. Najpierw zorganizowałem w 1999 r. studia podyplomowe Komunikacja i Marketing, później na studiach magisterskich specjalizację Zarządzanie Mediami.

Collegium Nauk Społecznych (www.wsaib.pl)
Współtworząc w końcu 2003 r. z Dominikańskim Centrum św. Jacka w Gdańsku Collegium Nauk Społecznych WSAiB, zostałem dyrektorem tej placówki.

Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych w Warszawie
W latach 1997-2003 kierowałem specjalizacją public relations - rzecznik prasowy, w ramach której obronionych zostało kilkadziesiąt prac licencjackich.

Studium Marketingu Politycznego i Medialnego (www.wszim.edu.pl)
Dzięki życzliwości władz Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu (obecnie Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa) mogłem utworzyć, w trzy lata po odejściu z pracy w Belwederze, w 1997 r. Studium Marketingu Politycznego i Medialnego. Przygotowując program i organizując kadrę do tych studiów podyplomowych chciałem pokazać praktyczne znaczenie mało w Polsce wówczas rozumianego marketingu politycznego i medialnego. Dzięki kadrze, głównie praktyków z Polski i konsultanta politycznego, mającego własne doświadczenia z tego typu pracy w Stanach Zjednoczonych Studium Marketingu Politycznego i Medialnego stało się rozpoznawalną propozycją edukacyjną. Na siedmiu edycjach Studium kształciło się już ponad 230 słuchaczy.


Studia podyplomowe Komunikacja i Marketing WSAiB (www.wsaib.pl)
Doświadczenia wyniesione z pracy Studium w Warszawie wykorzystane zostały przy organizowaniu w 1999 r. studiów podyplomowych Komunikacja i Marketing na WSAiB w Gdyni. Udało mi się również pozyskać do tego przedsięwzięcia większość kadry prowadzącej zajęcia w Warszawie. Na dotychczasowych pięciu edycjach Komunikacji i Marketingu kształciło się ponad 130 słuchaczy.


 

tel. kom. 602 108 009, e-mail: a.drzycimski@drzycimski.pl kontakt