Założona została w kwietniu 1995 r. i jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska. Główne realizacje skupiają się na przygotowywaniu opracowań i ekspertyz w zakresie komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej firm, public relations, doradztwie i badaniach marketingowych oraz na organizowaniu i prowadzeniu konferencji, szkoleń, seminariów, wykładów.

 

tel. kom. 602 108 009, e-mail: a.drzycimski@drzycimski.pl kontakt